חלק גדול מהלמידה מתרחש בזמן ההפסקה מהלמידה [הפסקות עם תנועה, ויציאה אל הטבע- מועילות עוד יותר]

שיתוף

חלק גדול מהלמידה מתרחש בזמן ההפסקה מהלמידה
[הפסקות עם תנועה, ויציאה אל הטבע- מועילות עוד יותר]

האינטואיציה שלנו אומרת שמיומנות וידע מתפתחים בזמן תהליך הלמידה, אבל המחקרים מראים שבהפסקות שבין פרקי למידה יש לא פחות למידה חיונית.

סריקות מוח שבוצעו במחקר ב- 2021 מציגות את תהליכי העיבוד שממשיכים להתרחש בזמן ההפסקות והחוקרים מגדירים אותם כבעלי חשיבות זהה למה שמתרחש בזמן שאנו מתרגלים מיומנות חדשה.

ואם כבר הפסקה, אז יש חשיבות למה קורה בה ואיפה היא מתרחשת.

מחקר אחר מ- 2022 בחן הפסקה בתוך כיתת הלימוד לעומת תנועה מחוץ לכיתה והראה שהלומדים שהזיזו את הגוף מחוץ לחדר חזרו כשירים יותר להמשך הלמידה.

אלו שהלכו באזור טבע למדו טוב יותר מהליכה באיזור בנוי.

לומדות ולומדים אלו הצליחו במיוחד במבחנים, זיכרון העבודה שלהם היה חזק יותר והם הפגינו תשומת לב גבוהה לתכני הלמידה.

יש לנו נטייה לראות בהפסקה משהו שאפשר לקצר או לשלול, הפסקה שמתארכת מעבר למתוכנן נתפסת כאירוע שלילי במיוחד.
כדאי להכיר בכך שפגיעה בהפסקות שלנו פוגעת גם בלמידה שלנו.

המוח שלנו מבקש קצת זמן לעצמו, לאפשר גיבוש של התוכן החדש שנלמד.

התובנות בתחום נכנסו לרשימת "10 מחקרי החינוך המשמעותיים של 2022", כפי שפורסמו לאחרונה ב- Edutopia.

לכניסה לקישור לחצו כאן

x