כוחה של המילה "עדיין"

שיתוף

כוחה של המילה "עדיין"


המילה עדיין ("אני עדיין לא מצליחה, אני עדיין לא עומד ביעדים שלי") טומנת כוח רב ומבטאת את התפיסה של תודעה צומחת (growth mindset) על פיה מיומנויות, תכונות ויכולות מתפתחים באמצעות עבודה קשה ואסטרטגיות למידה נכונות.

לכן, אם אנחנו לא מצליחים במשהו, אבל הוא מספיק חשוב לנו, עלינו לסגל את המילה "עדין" ולהתמיד במאמץ.

המוח גמיש מספיק לאפשר לנו להצליח בכל דבר.

פרופ' קרול דוויק שמובילה את הנושא מספרת על בתי ספר שהחליפו את הציון "לא מספיק" או "נכשל" בציון "עדין לא" כדי לבטא את התפיסה המאמינה ביכולת להשתפר בהינתן מוטיבציה ונכונות למאמץ והתמדה.
אך חשוב לשים לב שההגדרה של המונח growth mindset כולל גם את החשיבות בשימוש באסטרטגיות למידה נכונות.

כלומר לא מספיק לאמר "עדין לא הצלחתי" אלא צריך גם ללמוד נכון.

מחקר שפורסם אך לפני שבועיים מבסס את את התובנה הזו.

המחקר בחן את תהליכי הלמידה של אלפי לומדים והראה שמיומנויות של מטה-קונגיציה ורפלקציה הכרחיות עבור לומדים עם תודעה צומחת שמאמינים שאינטליגנציה ניתן לשינוי ולא מולדת. נראה שאסטרטגיה זו מפתחת את המודעות של הלומדים לתהליך הלמידה שלהם ושיש להטמיע אצל הלומדים את האסטרטגיה הזו בד בבד עם התפיסה של תודעה צומחת.

לכניסה להרחבה על התפיסה של כוחה של המילה עדיין

לחשיבות להפעיל אסטרטגיות למידה ולא רק תפיסה של growh mindset לחצו כאן

x