עובד חרוץ? אפקטיביות למראית עין!

שיתוף
אבי תורת הניהול, פיטר דרוקר, טבע את המושג "אפקטיביות למראית עין".
בספרו "המנהל האפקטיבי" מתייחס דרוקר לבעיית המנהל שמגלה "חריצות יתר". כלומר, עסוק כל הזמן, טרוד, מוצף משימות, נראה שהוא מתקתק כל הזמן עבודה. הטענה של דרוקר היא כי עובד או מנהל חרוץ כל כך יכול להיות דווקא העובד הגרוע ביותר עבור ארגון. מדוע? משום שהוא לא עוצר וחושב – איך ליעל משימות, לערוך אוטומציה למטלות חוזרות ונשנות, לאבחן ולפתור בעיות מהותיות, לעצור ולבדוק אם צריך לשנות כיוון או ללמוד דברים חדשים. בתרבות הארגונית של היום מדובר בלקות ארגונית ולא אישית של עובדים. בהרבה ארגונים תרבות העבודה היא תרבות לחץ, עשייה וגעש.

כיצד אפשר להימנע מאפקטיביות למראית עין?
תשובות של כמה מנהלי משאבי אנוש ויועצים ארגוניים במאמר של גלובס.

לכניסה לקישור לחץ כאן.
x