רוצים לזכור יותר? - הפרידו את הלמידה ל-2 חלקים ולכו לישון באמצע

שיתוף
3 קבוצות נתבקשו ללמוד 16 מילים בסווהילית.
קבוצה אחת ביצעה למידה נוספת באותו יום, לאחר 12 שעות. קבוצה שניה למדה בערב, הלכה לישון וחזרה ללמידה נוספת לאחר 12 שעות. הקבוצה השלישית למדה רק פעם אחת ונבחנה למחרת לצרכי ביקורת.
כל הקבוצות נבחנו שוב לאחר שבוע ולאחר חצי שנה.
הקבוצה שלמדה, ישנה וחזרה ללמוד היתה טובה יותר במבחנים המידיים, אך בהפרש קטן. ההפרש הגדול התברר בטווח הארוך. לאחר כשבוע זכרה הקבוצה שלמדה פעמיים עם שינה באמצע, 33% יותר משתי הקבוצות האחרות. בנוסף, קבוצה זו למדה בפעם השניה מהר יותר לעומת הקבוצה שלא הלכה לישון. פער משמעותי לטובת קבוצה זו נרשם גם לאחר חצי שנה.
שינה, אם כן, היא אסטרטגיה מצויינת ללמידה, אך שינה בין שני חלקי למידה היא האסטרטגיה הטובה ביותר.
לכניסה לקישור לחצו כאן.
x