Amdocs Academy

מה הסיפור?

בנייה ואפיון של תפיסת למידה חדשנית – למידה אדפטיבית המתאימה את עצמה לפי ביצועי העובד.

עבור מי?

מאות אלפי תלמידים של Amdocs Academy בכל רחבי העולם.

אז מה קרה בעצם?

פיתחנו תפיסת למידה חדשנית המבוססת על התאמה אוטומטית של תכנים לפי ביצועי העובד – צרכיו, מאפייניו ופעריו המקצועיים. הפלטפורמה החדשנית כוללת מאות יחידות מיקרו למידה אותם פיתחנו ומנוע פרסונליזציה חכם המאפשר התאמה של תוכן לכל לומד באופן פרטני.

מעולה, אפשר לראות משהו?

 

x