נציבות שירות המדינה: חיזוק ההון האנושי

מה הסיפור?

סימולטור לחיזוק יכולות של מנהלים בנושא ניהול שיחות הערכה.

עבור מי?

אלפי מנהלים בשירות הציבורי שנכנסו לרפורמה של נציבות שירות המדינה.

אז מה קרה בעצם?

הסימלטור מאפשר ללמוד דרך טעויות ולתרגל כיצד להעריך את העובדים באופן שיועיל הן לעובד והן לארגון. מד אפקטיביות ומד שביעות רצון מלווים את הסימולטור לכל אורכו ומערכת תרחישים מאפשרת למנהל ללמוד מהטעויות שלו תוך כדי תנועה.

מעולה, אפשר לראות משהו?

לצפייה בסימולטור

x