הטמעת מערכת רישוי מקוון בעיריית תל אביב

מה הסיפור?

עיריית תל אביב הפכה את תהליך רישוי בניין לתהליך דיגיטלי מלא – אין יותר הגשה פיזית בנייר, רק במחשב.

עבור מי?

מאות עובדי עירייה ו- 1,300 אדריכלים שנדרשו ללמוד מחדש תהליכי העבודה ולעבור לתפיסת הפעלה דיגיטלית.

אז מה קרה בעצם?

פיצחנו את תפיסת ההטמעה, תכננו את התהליך המלא ופיתחנו את חומרי הלמידה המתאימים: כנס השקה, ימי עיון, לומדות, סרטונים ועזרי עבודה תומכי ביצוע.

מעולה, אפשר לראות משהו?

לצפייה בחומרי הלמידה

x