האם התמדה היא תכונה קריטית להצלחה בלימודים?

שיתוף
האם אנחנו מעריכים את תכונת ההתמדה יתר על המידה? מחקר חדש לא מוצא קשר בין מיומנות התמדה וכח סיבולת לבין הצלחה בלימודים.

החוקרים בחנו תכונות אישיותיות והישגים לימודיים של אלפי זוגות של תאומים בני 16, על מנת לבודד את ההשפעה של גנטיקה וסביבה.

ההישגים הלימודיים של אלו שניחנו ביכולת התמדה היו גבוהים רק ב- 0.5% לעומת בעלי סיבולת נמוכה. יתרה מכך, מהמחקר נראה שאין יכולת משמעותית להגדיל את כח ההתמדה שלנו באמצעות הדרכה או חינוך. כאשר נמצא הבדל ביכולות ההתמדה בין תאומים זהים, הדבר לא נבע מהאופן בו חונכו בבית או בבית הספר, אלא בגלל אוסף החוויות האישיות שצברו בחייהם .

לכניסה לקישור לחצו כאן.
x