מחקר חם מהתנור – למידה on-line אפקטיבית יותר מלמידה בכיתה

שיתוף
לאורך השנים האחרונות פורסמו לא מעט מחקרים על אפקטיביות הלמידה המתוקשבת, בכולם הצביעו על מגמה בה שילוב בין תקשוב ללמידה חברתית (חניכה, בכיתה) היא דרך הלמידה הטובה ביותר. על פי מחקר שפרסם משרד החינוך האמריקאי ללימודים גבוהים ביוני 2009, למידה סינכרונית אפקטיבית יותר מלמידה מסורתית בכיתה. בהשוואה בין 3 כיתות שונות – התוצאות הטובות ביותר התקבלו בכיתות בהן למדו בתמהיל של למידה סינכרונית ולמידה בכיתה. מייד אחריה דורגה הכיתה בה למדו באמצעות למידה סינכרונית בלבד. למקום האחרון הגיעה הכיתה בה למדו בשיטה מסורתית.
x