הטיה בלמידה קבוצתית: אם מניחים שכל הלומדים שווים ביכולותיהם פוגעים בתוצאה הלימודית שלהם

שיתוף
אנשים בעלי יכולות מקצועיות שונות נוטים לתת לשאר החברים "זכויות שוות" בעת למידה קבוצתית, אך חוסר האבחנה הזה מונע מהקבוצה לקבל את ההחלטות הטובות ביותר ולהצליח.

מחקר חדש מגלה שקבוצות עם חברים בעלי אותן יכולות יגיעו לתוצאות הלמידה הטובות ביותר ושהנטייה לייחס יכולות שוות לכל חברי הצוות עלולה לתת משקל יתר לבעלי היכולות הנמוכות יותר וכך לפגוע בכולם.

המחקר מציע להתייחס ליכולות השונות של הלומדים בתהליך הלמידה על מנת להביא ללמידה מיטבית.

לכניסה לקישור לחצו כאן.
x