למידה פרונטלית או דיגיטלית, מה יותר אפקטיבי? עכשיו זה מדעי!

שיתוף

4 מסקנות מתוך מטה-מחקר ענק ששקלל ובחן אלפי מחקרים בתחום אפקטיביות הלמידה הפרונטלית לעומת הדיגיטלית:

  1. כאשר משווים למידה "ראש מול ראש" של אותו הקורס בלמידה פרונטלית לעומת דיגיטלית, התוצאות של הלמידה זהות.
  2. כאשר משקללים באופן כללי מחקרים המשווים בין למידה פרונטלית לדיגיטלית, יש נטייה לתוצאות טובות יותר ללמידה הדיגיטלית, למרות שיש שונות אדירה בין המחקרים ולמרות שברבים מהם התוצאות הפוכות.
  3. ההשפעה האמיתית על אפקטיביות הלמידה אינה תוצאה של בחירה בין למידה פרונטלית לעומת דיגיטלית אלא עד כמה נעשה שימוש במתודות למידה אפקטיביות (דימוי של מצב האמת, בניית הקשר, שליפות מרובות של החומר, משובים מרובים על טעויות וכד').
  4. למידה משולבת ("blended learning") הכוללת תמהיל של למידה פרונטלית ודיגיטלית השיגה ברוב המקרים את התוצאות האפקטיביות ביותר לעומת כל חלופה אחרת.

לכניסה לקישור לחצו כאן

x