על עלויות ותועלות של שילוב האינטרנט בהוראה האקדמית

שיתוף
שילוב טכנולוגיות האינטרנט בהוראה האקדמית גובר בעשור האחרון בקצב מהיר ובשיעור חסר תקדים ( Allen & Seaman, 2008 ). עם זאת, רבים לא מודעים למורכבות תהליך השילוב, או לא מזהים את ההיבטים המגוונים ואת השיקולים המעורבים בעת קבלת החלטות הן ברמת קובעי מדיניות לטווח ארוך והן ברמת המרצה, המשלב טכנולוגיות אלו בהוראתו.

מחקרם של דר' ענת כהן ופרופ' רפי נחמיאס מאוניברסיטת תל –אביב בחן מחקרים קודמים העוסקים במדידת עלות- תועלת ההוראה המקוונת בהשוואה להוראה המסורתית. בחינת אפקטיביות הלמידה התמקדה בהתרשמויות מרצים או סטודנטים, בעמדותיהם כלפי ההוראה ואיכותה ובהישגי הלומדים. מחקרם של כהן ונחמיאס התמקד במחקר ההערכה והיישום של אתרי הקורסים האקדמיים באוניברסיטת תל-אביב, תוך בחינת ההבדלים בעלויות ובתועלות של קורסים מהפקולטות למדעים מדויקים בהשוואה לפקולטות למדעי הרוח והחברה.

החוקרים יישמו כלי ניתוח חישובי להערכת העלויות והתועלות של הוראה …

x