12 דרכים לחשב ROI - איך רואים שהשקעה בלמידה משתלמת כלכלית?

שיתוף

12 דרכים לחשב ROI – איך רואים שהשקעה בלמידה משתלמת כלכלית?

לא פשוט להוכיח כלכלית שהשקעה בלמידה משפיעה על הביצועים הארגוניים, אז הנה אוסף רעיונות מה אפשר לחשב כדי להוכיח החזר על השקעה.

הרעיונות מחולקים ל- 4 קבוצות. השקעה בלמידה שמקצרת את זמני העבודה לאחר מכן, השקעה שמעלה תפוקות בעבודה, השקעה שמחוללת שיפור מקצועי ואישי או כזו שמונעת מאירועים שליליים להתרחש.

הלמידה מקצרת את זמני העבודה:

1. 📈 קיצור זמן הגעה ליצרנות (הכשרה איכותית גורמת לעובד להיות יצרני יותר בשלב מוקדם יותר, מחשבים את עלות שכר העובד כפול כמות השעות שקוצרו כפול כמות העובדים שמקבלים את ההכשרה החדשה).

2. 📈 קיצור הזמן לביצוע פעולה כלשהי (העובד יהיה מהיר יותר בפעולה שהוא מבצע, מחשבים את כמות השעות שיחסכו כתוצאה מקיצור זמן הפעולה כפול עלות השכר של העובד כפול כמות העובדים שילמדו את התוכן).

3. 📈 פינוי זמן ניהולי (חסכון בשעות ניהול כתוצאה מעצמאות גבוהה של הלומד כפול עלות שכר המנהל כפול כמות המנהלים שזמנם ייחסך).

שיפור בייצור:

4. 📈 יותר ייצור בזמן נתון (ערך כל מוצר שמייצרים* כמות העובדים שהתפקוד שלהם ישתפר)

5. 📈 קיצור זמן "אבוד" כשנתקעים במשימה וממתינים לסיוע של מישהו בכיר יותר (חסכון בשעות* עלות שכר העובד* כמות האנשים שלמדו את התהליך החדש).
6. 📈 ירידה בכמות הטעויות (חישוב של עלות הטעות בהשוואה לביצוע תקין* כמות העובדים שיטעו פחות כי למדו איך לעבוד נכון)

שיפור מקצועי- אישי :

7. 📈 ירידה בימי היעדרות או ביצוע חסר עקב עייפות או בעיית מוטיבציה (שעות יצרניות חדשות שנוספו * שכר העובד * כמות העובדים ששיפרו ביצועיהם).

8. 📈 פחות תאונות, תלונות, משברים (זמן טיפול בתקלה, עלויות טיפול בתקלה, אבדן זמן עקב תקלה).

9. 📈 שימור עובד ומניעת הצורך לגייס חדש (עלות גיוס עובד חדש).

מניעת אירוע שלילי:

10. 📈 מניעת עבירה רגולטורית (חישוב ממוצע של קנסות ופגיעות רבות כתוצאה מעבירה רגולטורית).

11. 📈 מניעת חשיפות כתוצאה מתביעות משפטיות (חישוב של עלות תביעה משפטית והזמן הארגוני לטפל בה).

12. 📈 מניעת נטישה של לקוח (עלות ההפסד שחל כתוצאה מאבדן לקוח, שנחסכה עקב ביצוע טוב יותר של העובד).

x