unlearn- כיצד נפרדים מזיכרון שגוי ומחבקים שינוי?

שיתוף

Unlearn – כיצד נפרדים מזכרון שגוי ומחבקים שינוי?

לא פשוט להפרד מזכרון של משהו שמתברר כשגוי או לא עדכני, אך העידן הנוכחי מחייב אותנו להתחדש פעמים רבות בידע שסותר ידע קודם שהיה לנו.
זו אינה פעולה פשוטה והמונח unlearning מבטא את פעולת הפרידה הזו.
הנה כמה המלצות לביצוע unlearning אפקטיבי:

1. מלמדים משהו ולא בטוחים שזה תמיד יישאר ככה? כדאי להגיד זאת מראש. במקום "זכרו את הכלל הזה" עדיף להגיד "זהו הכלל אבל הוא עשוי להשתנות בעתיד". כך, מונעים קיבוע חזק מדי של הזכרון שיקשה על שינוי עתידי.

2. ריכוך מקדים: כדי להבטיח ראש פתוח של המשתתפים, כדאי לספר להם שהם תיכף עומדים לשמוע משהו מפתיע שישנה את הידע או הדעה המוקדמת שיש להם בנושא מסויים.

3. להדגיש היטב את הטעות. לא סתם להגיד שיש עכשיו כלל חדש, אלא להדגיש שהכלל הקודם אינו רלבנטי יותר וצריך להפרד ממנו.

4. לעמת עם ידע קודם: כדי להקל על הדיסוננס הקוגנטיבי, חשוב להביא הוכחה או הסבר ברור מדוע ה"ידע הישן" אינו רלבנטי, מהי ההוכחה שמפריכה את מה שידענו.

לכניסה לקישור לחצו כאן

x