אוסף רעיונות לפעילויות לימודיות שיתופיות במפגש אינטרנטי חי – (LOLA)

שיתוף

אוסף רעיונות לפעילויות לימודיות שיתופיות במפגש אינטרנטי חי – (LOLA)

מלמדים בזום? קבלו רעיונות ל- LOLA שהן – Live Online Learning Activities ובעברית אוסף של פעילויות לימודיות שיתופיות שאפשר ליישם בהדרכה אינטרנטית חיה על כל תוכן לימודי, בכל שלבי המפגש ובכך להבטיח גם למידה איכותית, גם פעלתנות וגם חברותא.

כל מה שנשאר זה "להלביש" את התוכן של השיעור שלך.

קבלו כמה רעיונות:

חפש את המטמון- תחרות בין יחידים או קבוצות. מקבלים מקור תוכן כלשהו שקריאה שלו תספק רמז או תאפשר לענות על שאלה מסויימת, וחוזרים עם התשובה. הראשונים שחוזרים עם המטמון מתוך מאגר המידע הם הזוכים. זה יכול להיות עיון בקטע קריאה, מעבר על מפרט טכני או התבוננות בסרטון וחילוץ תובנה ממנו.

מה יותר מועיל?
מכינים זוגות של משפטים, ביטויים, מילים, טיפים, עצות, עקרונות, ציטוטים או אמירות על התוכן שמלמדים. בכל פעם מציגים 2 אמירות כאלו והמשתתפים צריכים לבחור באמירה שיותר מועילה להם, או מלמדת אותם או נראית להם רלבנטית. דרך הבחירה, הלומדים מחזקים את הקשר שלהם עם התוכן הלימודי.

שיק או שוק
כל לומד או צוות מכינים המלצה ואזהרה לדברים שנלמדו בשיעור. משתמשים בצ'ט כדי לכתוב את ההמלצות ואזהרות שהם בעצם דגשים לתובנות ולקחים ממה שנלמד במפגש. המנחה מתייחס לחלק מהאמירות שעלו בצ'ט ובכך הוא מספק בעצמו את המסקנות שלו מהרפלקציה של הלומדים.

סלוגן-
מבקשים מהלומדים לקרוא או לעיין בתוכן כלשהו, ולסכם אותו בצורה של סלוגן. המנחה אוסף את הסלוגנים השונים, בוחר 5 מתוכם ומקיים סקר לבחירת הסלוגן המלמד והמשמעותי ביותר לתיאור התוכן שעליו עברו כולם.

6 מילים
המפגש עומד להסתיים? מבקשים מהלומדים לכתוב בדיוק 6 מילים המבטאות את מה שהם לקחו מהמפגש. גם כאן, אפשר להתייחס לחלק ממה שעלה בצ'ט, לזהות מגמות דומיננטיות ולהעריך עד כמה הלומדים הבינו והפיקו מהמפגש.

הקישור למאמר המלא ובו עוד רעיונות כאן

x