אסטרטגיית למידה בארגונים

שיתוף

היום, יותר מתמיד, מערך הדרכה שלא ישכיל לתפוס עצמו כשותף עסקי בארגון בו הוא מתקיים, לא יוכל לעזור לארגון בהתמודדות עם אתגרי התקופה.
יצירת השותפות העסקית מחייבת את מערך ההדרכה לאסטרטגיית למידה, אשר תגדיל את הערך שהוא מספק כגוף ההדרכה ותשפר את כושר הייצור שלו.

אסטרטגיית למידה בארגון מבוססת על כך, שעל מנת להביא למצב בו העובד מסוגל לבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר, צריכה להתרחש בארגון למידה אפקטיבית.
למידה אפקטיבית מתרחשת כאשר קיים בארגון מערך הדרכה תומך כשירות, אשר מבצע את משימותיו כך שהוא הופך את הארגון בו הוא נמצא לארגון לומד.

בואו נפרק את כל הסיסמאות באמצעות 3 שאלות פשוטות:
1. האם מערך ההדרכה בארגונך תומך כשירות?
2. האם ניתן להגדיר את הארגון שלך כארגון לומד?
3. האם הלמידה המתבצעת בארגון אפקטיבית?

מהו מערך הדרכה תומך כשירות?
מערך הדרכה אשר בתפיסת התפקיד שלו לוקח אחריות לכל החיים להכשרת עובדי הארגון.
לשם כך מתבצע מיפוי צרכים שוטף של כל בעל תפקיד וניתן מענה לכשירות הביצועית השוטפת שלו תוך טיפול ב-3 פערי ידע אפשריים:

 1. קליטת עובד חדש/כניסה לתפקיד חדש
 2. זליגת ידע
 3. משהו חדש שקורה בארגון

בצורה זו כל עובד מקבל מענה בהתאם לצרכיו ולטובת ביצוע תפקידו בצורה המיטבית.

מהו ארגון לומד?
בשנות ה- 90, פיטר סנג'י טבע את המושג "ארגון לומד", אותו הגדיר כך: "ארגון שאנשיו משפרים בהתמדה את יכולותיהם ליצור את התוצאות שהם רוצים באמת; ארגון שמטפח דפוסי חשיבה המרחיבים את הדעת ושבהם אנשים לומדים ללא הרף כיצד ללמוד ביחד." (פיטר סנג'י, הארגון הלומד, 1990).
היום אנו מעדיפים להשתמש במונח רחב יותר, תרבות למידה, המתייחס לארגון בו קיימים:

 • חזון למידה
 • הלמידה נתפסת כחשובה ותורמת לכשירות העובדים
 • תרבות של שיתוף בידע ושימורו
 • חווית למידה חיובית
 • מחויבות ארגונית ללמידה מתמשכת ולפיתוח ההון האנושי
 • למידה דינאמית, המתייחסת לניהול הידע הקיים בארגון ולמחויבות ליצירת ידע חדש מותאם לצרכי העובדים, אשר יתמכו בפעילות הארגון
 • מחויבות ארגונית לבחינה מתמדת של אפקטיביות תהליכי הלמידה
 • תשתיות המאפשרות למידה אפקטיבית

 

ומהי למידה אפקטיבית?
למידה פעילה, מכוונת למטרה ורלוונטית ללומד.
למידה אפקטיבית מתרחשת כאשר:

 • מערך ההדרכה מוכוון להבאת מקסימום עובדים למקסימום הכשירות שלהם כל הזמן וכך הלמידה הופכת ללמידה מתמשכת, המותאמת לצרכים הייחודיים של כל בעל תפקיד
 • הוטמעה בארגון תרבות למידה על היבטיה השונים
 • המנהלים הישירים של העובדים לוקחים חלק בתהליכי הלמידה של עובדיהם
 • בארגון מנוהלים תהליכי למידה פורמאלית ולא פורמאלית תוך שימת דגש על למידה מהותית ורלוונטית
 • תהליכי הייצור מיטביים, תוך מחויבות לקיצור זמני למידה, בחירת שיטות הלמידה היעילות ביותר והגדרת תקנים לפיתוח ביצוע וניהול הלמידה בארגון

אם כן, למערך הדרכה תומך כשירות, היכולת והמחויבות לבסס תרבות למידה אשר תאפשר למידה אפקטיבית בארגון. למידה כזו יכולה לייצר מקסימום ביצועים בארגון (מקסימום ביצועים של מקסימום עובדים) שיקנו מקסימום תשואה לארגון.

x