בטלה חברתית- נתאמץ פחות במשימה משותפת מאשר אם היינו עושים אותה לבד

שיתוף

בטלה חברתית- נתאמץ פחות במשימה משותפת מאשר אם היינו עושים אותה לבד

מהי בטלה חברתית ומה משפיע עליה?

המושג "בטלה חברתית" נולד לפני כמאה שנה אבל נשאר אקטואלי, הן במשימות צוותיות בעבודה והן בעבודה קבוצתית בתהליכי למידה או חשיבה.

אם עבדת פעם כחלק מצוות שאחראי על משימה גדולה, ודאי נתקלת בתופעה שבה המאמץ שעושה כל אחד בצוות נמוך מהמאמץ שהיה נעשה על ידי אותו חבר צוות אם היה עובד לבד.

דוגמה טובה לכך היא תחרות משיכת חבל בין שני יחידים לעומת שתי קבוצות.

מתחרה במשחק שמושך חבל לבד בתחרות אישית עשוי להתאמץ יותר לעומת המאמץ האישי שישקיע בתחרות של צוות מול צוות.

מה משפיע על בטלה חברתית (social loafing)?

1. מוטיבציה:

למוטיבציה יש תפקיד משמעותי בנושא. אנשים בעלי מוטיבציה נמוכה לביצוע משימה עשויים להתבטל יותר ברגע שהם יהיו חלק מקבוצה.

2. חלוקת משימות בין חברי צוות:

חלוקת משימות גורמת לכך שכל חבר מרגיש קצת פחות אחריות וחש שלמאמץ שלו אין תרומה משמעותית לתפוקה.

3. גודל הקבוצה:

בטלה חברתית תתרחש פחות בצוותים קטנים.

4. תרבות העבודה בקבוצה:

אם זו קבוצה של אנשים לא מחויבים יתכן והדבר ימשוך את כל חברי הצוות לבטלה, אבל יש מצבים הפוכים שבהם חוסר התפקוד של קבוצה מעורר חברים מסוימים "להציל את המשימה". דווקא בקבוצה של חברים מצטיינים ומחויבים יש סכנה לכך שאחד החברים ינצל את התרבות החרוצה ויתבטל כמעט מבלי שהדבר יורגש.

לכניסה לקישור לחצו כאן

x