התקדמות בלמידה כרוכה גם בנסיגה בלמידה

שיתוף
אנו נוטים להתייחס להתקדמות בתהליך הלמידה כמעין קפיצת מדרגה, כאילו תהליך הלמידה הוא סולם עם שלבים.

חוקרים מציעים היום מטאפורה אחרת לתיאור התהליך. חלק משלב ההתקדמות כולל גם נסיגה טבעית בעת התמודדות עם חומר חדש והאינטראקציה בין הידע הישן לידע החדש.

התיאור ההולם יותר יהיה של גלים בים שלעיתים מתנגשים זה בזה. כאשר אנחנו מבקשים ליישם חומר חדש, ישנם שלבים טבעיים של התנגשות בין "גלי תדר" של החומר הישן עם החומר החדש.

התנהגות זו נכונה לכל גיל ולכל תוכן. הלומד שלכם נסוג לפתע אחורנית וחוזר לפעול בדרכים שקיוויתם שהוא כבר יצא מהם? אין סיבה לתחושה של כישלון או תסכול, זהו רכיב בתנועה טבעית של הלמידה, בדרך להתקדמות ממשית ביכולותיו.

לכניסה לקישור לחצו כאן.
x