ומה עם למידה בסביבת העבודה?

שיתוף
לא פעם אנו שומעים את השאלה: "מהו משך הזמן המוקדש ללמידה פר עובד לשנה?". התשובה כמובן תלויה בסוג הארגון ותפקיד העובד, אך ניתן לסכם שמשך זמן הלמידה הממוצע פר עובד לשנה הוא בין 40 ל- 80 שעות, כלומר בין שבוע לשבועיים למידה.
כלומר, מלבד שבועיים אלו, עובד אינו לומד במשך 50 שבועות בשנה. הסיבה לכך היא שהלמידה בארגונים ברובה פורמלית: פרונטאלית או מקוונת, אך בעיקרה מנותקת מסביבת העבודה של העובד.
אז למה לא ללמד 52 שבועות בשנה וליצור תהליך למידה מתמשך?
יש צורך אמיתי לשלב ב- 50 השבועות הנותרים למידה א-פורמלית, בתוך קונטקסט העבודה, שתומכת בעובד בעודו מיישם את מה שלמד בלמידה הפורמלית ומסייעת להעריך את העבודה שלו.
x