טכנולוגיות למידה: תמונת המצב ל- 2011

שיתוף

פתיחתה של שנה אזרחית היא אחת ההזדמנויות שלנו לסיכום והתבוננות.
בכנס לקוחות שקיימנו עם נעילת 2010 ניצלנו את התאריך לשרטט תמונת מצב העדכנית בתחום טכנולוגיות הלמידה במשק הישראלי.

ניתן לזהות כיום ארבע מגמות מרכזיות המאפיינות את הפעילות של תחום טכנולוגיות הלמידה בארגונים.

המגמה הראשונה היא בגרות מסוימת שניכרת בשנים האחרונות.
היקף הפעילות בתחום הלמידה המתוקשבת הולך וגובר. אמנם ישנו פער משמעותי בין היקפי השימוש בשיטות למידה מתוקשבת בארץ לעומת ההיקף בארגונים בעולם, אך עדין מדובר בתחום תוסס המפתח מומחיות ובגרות.
טכנולוגיות למידה שבשנים הראשונות זוהו כמעט כמילה נרדפת למילה "לומדות", הפכו לתחום רחב ומגוון הכולל מערכות ניהוליות (ניהול למידה וניהול ידע) ויישומים בתחום ניהול הכשירויות, מערכות EPSS, שימוש נרחב בוידאו, במשחקי למידה, במבזקי למידה קצרים ולמידה חברתית ("למידה 2.0").

מגמה שנייה היא מגמה של קלילות
תחום טכנולוגיות הלמידה פרח בשנותיו הראשונות רק בארגונים גדולים במשק, בשנים האחרונות הוא מתפשט לארגונים קטנים יותר. מגוון הפתרונות בתחום מאפשרות לארגונים מהלכים זולים ומהירים בתחום. כך לדוגמה, בתחום ה- LMS יותר ויותר ארגונים עושים שימוש ב- moodle או נשענים על פלטפורמות ארגוניות קיימות על מנת לנהל את הלמידה הידע והכשירות הארגונית.

המגמה השלישית היא מגמה של זמינות – שבמרכזו חיפוש פתרונות שיתאימו לסביבת למידה. בעניין זה ניכר שימוש במבזקי למידה קצרים של פחות מעשר דקות, הרחבת השימוש במערכות לניהול ידע. ניסיונות ראשונים לשימוש במערכות EPSS (שמהם נראה כי התחום לא תפס נתח משמעותי בשוק) וניסיונות לנצל את המכשור הנייד לצרכי למידה.

המגמה הרביעית, גם היא מדוברת כבר כמה שנים, וקצב הפריסה שלה איטי יחסית היא מגמת הלמידה 2.0 –  שבמרכזה אפשור של יצירת למידה באמצעות תוכן שייכתב על ידי עובדי הארגון. למידה 2.0 היא למידה שבה משולבות מערכות טוקבקים, בלוגים, ויקי, רשתות חברתיות על מנת לחזק ולאפשר למידה ארגונית. חלק מהיישומים הופעל בארגונים אך היקף הפרויקטים מתחום זה נמוך בארץ מאשר בעולם. נראה כי בשנה שנתיים הקרובות נוכל לחוות יותר את האפשרויות הללו ולהציג את הערך של המערכות הללו ללמידה הארגונית.

x