האם אפשר לשכוח משהו בכוונה?

שיתוף
מחקר חדש מראה כי אנחנו יכולים לשכוח בכוונה פריטי תוכן שלמדנו, אם נשנה או נמחק את ההקשר שבו למדנו את אותו תוכן.

במחקר למדו נסיינים קבוצות של מילים תוך כדי צפייה בתמונות של נוף. אנשים שנתבקשו לשכוח את מה שלמדו, הצליחו בכך, בהיקפים קטנים, כאשר שייכו את ההקשר (התמונות) לתוכן אחר (רשימת מילים אחרת אותה נתבקשו לזכור).

המחקר מצטרף לשורה של מחקרים המצביעים על היכולת שלנו לשכוח תוכן באופן מכוון לטובת פינוי מקום ללמידת תוכן חדש.

לכניסה לקישור לחצו כאן.
x