המאבק נגד עקומת השכחה

שיתוף

מדריכים ומורים רבים עסוקים במאמץ להגביר את הזכרון של התכנים שהם מלמדים בקרב הלומדים. זהו מאבק לא קל נגד עקומת השכחה. סקירה עדכנית שפורסמה לאחרונה מחזקת את המחקרים שכבר בוצעו בנושא. כבר כעשרים דקות לאחר שיעור מסוים, 42% מהתוכן נשכח. למחרת ישכח כבר 67% מכלל התוכן שנלמד ורק 21% מתכני הלמידה ישאר בזכרון כחודש לאחר הלמידה.
אגב, הלומדים עצמם נוטים לחשוב באופן סוביקטיבי שהם זוכרים יותר מזה, אך המצב בדרך כלל אינו כך.
המחקר מציג את החשיבות הגדולה של יצירת חיזוקים ללמידה באמצעות חזרות על החומר הלימודי כמה וכמה פעמים. החזרה והתרגול של החומר לא תמיד מעשירים את הידע אבל בוודאי משמרים אותו ומגבירים את הסיכוי שייזכר לאורך זמן.

לכניסה לסקירה לחצו כאן (נדרש תהליך הרשמה קצר).

x