קללת הידע

שיתוף
"קללת הידע" היא תופעה קוגניטיבית הקשורה באופן בו אנשים בעלי ידע בתחום מסוים מתקשרים עם אנשים נטולי ידע בתחום זה. במחקרים שעסקו בנושא נמצא כי ידע מוקדם, כמעט בכל תחום שהוא, עלול להקשות על התקשורת בין "בעלי הידע" לבין "נטולי הידע" באותו התחום. כאשר בעלי הידע מנסים להעביר מסר אל נטולי הידע, הם אינם יכולים "לשכוח" את הידע שנמצא ברשותם, ולכן הם מתקשים להעריך כיצד נקלט המסר שלהם בקרב נטולי הידע.
לשם המחשת תופעה זו ניעזר בניסוי שנערך בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת סטנפורד בשנת 1990. בניסוי זה חולקו הנחקרים לשתי קבוצות – "מקישים" ו"מאזינים". המקישים התבקשו להקיש על שולחן שיר מוכר, בעוד המאזינים התבקשו לזהות את השיר. בנוסף, התבקשו המקישים להעריך מראש את סיכויי ההצלחה של המאזינים בניחוש השיר. התחזית הממוצעת של המקישים הייתה 50% הצלחה, בעוד שבפועל ביצועי המאזינים עמדו על 2.5% הצלחה! ההסבר שניתן לפער זה הוא כי המידע שקיבלו המקישים לגבי השיר אותו יקישו, שלל מהם את היכולת להעריך כיצד נשמעת ההקשה שלהם באזני מאזין ללא ידע זה…
x