Unlearn - כיצד מתקנים למידה שגויה?

שיתוף

לאחר שלמדנו משהו חדש, לא נמהר להיפרד ממנו, אפילו אם התברר לנו שלמדנו טעות. מורים רבים מאזכרים את קיומה של הטעות ואת תיקונה אך זו אינה למידה אפקטיבית. מאמר חדש ממפה מספר מנגנוני למידה המאפשרים תיקון אפקטיבי של טעות שנלמדה.
כאשר הטעות נטועה עמוק אצל הלומדים, הדרך היחידה להתמודד היא להכניס אותם לעימות בין התשובות השונות לסוגיה כך שהם יבדקו את המידע החדש ויכנסו ל"אי נוחות קוגניטיבית" אל מול הידע הקיים אצלם.
לכניסה לקישור לחצו כאן.

x