Backchannel בלמידה - ללמוד בכיתה בשני ערוצים במקביל

שיתוף

Backchanneling היא תופעה בה אנשים שנמצאים ביחד בפגישה או למידה, מנהלים ערוץ תקשורת במקביל ובנוסף לערוץ התקשורת הראשי ביניהם.
כניסתם של טכנולוגיות למידה חדשות (כמו sms-hit) מגבירות את האפשרות לקבלת תשובות, שאלות, הערכה עצמית ומשוב מהלומדים תוך כדי הלמידה, בערוץ מקביל לערוץ ההוראה של המנחה. הדבר יכול להיות בתקשורת פרטית עם המורה או, רצוי יותר, באופן פומבי ושקוף.
מאמר קצר מפרט חמש סיבות טובות להפעיל ערוץ מקביל בכיתה, החל מההזדמנות שערוץ כזה מאפשר לתלמידים הביישנים ועד ליכולת של המורה להפעיל הערכה מעצבת יעילה תוך כדי השיעור.
לכניסה לקישור לחצו כאן.

x