מתי אנחנו מעדיפים להישאר בורים?

שיתוף

ככל שנושא מסוים מועבר אלינו באופן מבהיל ומופשט מדי, כך גוברת ההתנגדות שלנו ללמוד ולהבין אותו יותר, וזאת למרות שמדובר בנושא שחשוב שנכיר.
חוקרים בדקו כיצד אנו מגיבים להסברים על סכנות (למשל אסון טבע או מפגע גדול של איכות הסביבה). כשההסבר על הסכנה היה מופשט ומבהיל, ירד הרצון של אנשים ללמוד אודותיו. כאשר אותה סכנה הוסברה תוך דגש על משמעויות קונקרטיות, הלומדים גם הבינו את הסכנה טוב יותר וגם רצו ללמוד עליה יותר.
לכניסה לקישור לחצו כאן.

x